Om oss


Ideen bak Ekstraomsorg

Ideen om Ekstraomsorg kom etter erfaringer fra hjemmesykepleien. Vi mener at omsorg må gis uten tidspress og uten å måtte se på klokka. Vi er ikke bare opptatt av hvilke oppgaver som skal utføres, men også hvordan hjelpen ytes. For oss er det viktig at du opplever god kvalitet i den tjenesten som blir gitt og vi mener at tillit skapes gjennom god dialog og relasjon mellom deg og oss. Da må man ha god tid, og ikke haste videre til neste besøk.


Om oss:

Guro Hagen Eid

Yrke: Sykepleier

Mitt navn er Guro og jeg er utdannet sykepleier. Jeg har tidligere jobbet flere år i hjemmesykepleien og opparbeidet meg god erfaring der. For meg er det viktig å kunne yte god og helhetlig omsorg og ha fokus på det enkelte menneske. Jeg tenker at fokus på ressurser og mestring er viktig og mener at tjenestene må tilpasses til hvert enkelt menneske. God omsorg skal ikke innebære mangel på tid.

Mads Holstad Lang-Ree

Yrke: Sykepleier


Mitt navn er Mads og jeg er utdannet sykepleier. Som sykepleier er jeg utadvendt, engasjert og omsorgsfull. Jeg har flere års erfaring i pleieyrket og har jobbet både i hjemmesykepleien og i omsorgsboliger.  Jeg mener at det er et stort behov for omsorg, tilsyn og hjelp til eldre som ikke er for tidspreget. Jeg ønsker som sykepleier å yte omsorg med god tid og tilpasse behovene til hver enkelt.