Renhold/praktisk hjelp

Vi er godkjent av Arbeidstilsynet som leverandør av renholdstjenester.  

Renhold
:
- Støvtørking 
- Støvsuging
- Vask av kjøkken, benker og bord
- Rengjøring av bad, toalett og vaskerom
- Gulvvask 
- Vindusvask

Praktisk hjelp:
- Rydding
- Gressklipping og snømåking
- Klesvask
- Bistand i dusj situasjon
- Av og påkledning
- Rulling av hår

Vi er opptatt av at du skal kunne bo hjemme så lenge som mulig og bistår med oppgaver der du selv ikke lenger strekker til.